Uudised

Fotograaf kaebas veebilehe kohtusse Instagrami foto jagamise eest ja kaotas

25 aprill 2020

Veebileht The Verge vahendab uudist, kus käesoleva aasta 13. aprillil otsustas kohus, et veebileht Mashable ei rikkunud autoriõigusi, kui jagas oma lehel professionaalse fotograafi Instagramis ülevalolnud fotot. Seda tänu Instagrami teenuse tingimustele.

Nimelt kui fotograaf Stephanie Sinclair jagas avalikkusega Instagramis oma fotot, andis ta ka õiguse selle avalikuks kasutamiseks. Juhtum leidis aset 2016 aastal Mashable.com veebilehel, mis kirjutas naisfotograafidest ja nende saavutustest, kus oli välja toodud ka Sinclair ühes koos tema Instagrami uudisvoos oleva pildiga. Sinclair andis asja kohtusse ja kaotas.

Kohtunik Judge Kimba Wood märkis, et Instagram sai pildi nende uudisvoos jagamisega endale ka taasesitamise õigused. Täpsemalt, kui fotot on avalikult Instagramis jagatud, on antud vaikimisi ka luba selle edasi jagamisele. “Instagrami kasutaja, kes on üles laadinud foto, on andnud ära ka selle litsentsiõigused pildi edasi jagamiseks,” ütles Wood. "Antud juhtum muudab küsitavaks ka autoriõigused," kirjutab veebikülg theverge.com.

Derling Primuse advokaat Margot Maksing kommenteerib juhtumit Eesti autoriõiguse seaduse regulatsioonist lähtuvalt nii:

Eestis sätestab autoriõiguse seadus, et lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, st mistahes püsivas kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ilma allkirjadeta.

Ainulitsentsi puhul võib teost kasutada ainult litsentsisaaja ja ka autoril endal puudub õigus teost kasutada. Lihtlitsents tähendab, et litsentsiandjale jäävad ka endale kõik õigused. Kui autor nõustub kasutustingimusega, mis sätestavad lihtlitsentsi andmise, võivad nii autor ise kui ka internetiplatvormi käitaja teost kasutada. Nagu märgitud, ei eelda selline kokkulepe lepingu allkirjastamist. Kasutustingimustega nõustumiseks peetakse sageli „olen nõus“ linnukese lisamist või ka lihtsalt platvormi kasutamist.

Eesti autoriõiguse seadus lubab anda all-litsentse autori nõusolekul. Kui kasutustingimustes sisaldub nõusolek all-litsentside andmiseks, võib platvormi käitaja teose suhtes anda uusi litsentse kolmandatele isikutele. See ei tähenda, et kolmas isik võib lihtsalt ise teost kasutada, sest teos on internetiplatvormil avaldatud. Küll aga tähendab see, et kolmas isik võib saada loa teose kasutamiseks platvormi käitajalt ja sellesse kokkuleppesse ei pea autorit kaasama.

Järelikult peab autor enne oma teose mistahes internetiplatvormil postitamist kindlasti põhjalikult tutvuma autoriõiguseid puudutavate reeglitega platvormi kasutustingimustes. Kui kasutustingimused sätestavad autorile sobimatud tingimused, siis peab autor hoiduma selle platvormi kasutamisest. Olenevalt konkreetsest kaasusest võib juhtuda, et mõni selline kasutustingimustes sisalduv tingimus on tüüptingimusena tühine. Praktikas ei tasu aga autoritel kindlasti sellele lootma jääda, sest ka artiklis kõneksoleva kaasuse puhul ei pidanud kohus seda argumenti asjakohaseks.

 

The Verge originaallugu on siin.

 

Enriika Vunk

uudised@eestifoto.ee