Uudised

Mis on NIMA?

8 jaanuar 2018

Arvutiprogramm, mis suudab hinnata, kui  hästi pilt on tehtud? Ja mitte ainult tehniliste aspektide, vaid ka esteetilise järgi? Tundub võimatu?

Paljud ettevõtted on üritanud luua programme, mis suudaksid adekvaatselt hinnata piltide tehnilist ja esteetilist taset – näiteks Google’i arendajad on üritanud seda saavutada konvolutsioonilisite ehk ajukäärme närvivõrkude omadusi kasutades (ingl keeles – convolutional neural networks e CNN). Niiviisi on varasemalt hinnatud spetsiifiliste pildikategooriate pildikvaliteeti, näiteks maastikupiltide vahel. Küll aga ei suutnud sellised programmid rohkem, kui liigitada pilti binaarselt heaks või halvaks. Nüüd on aga Google’i arendustiimi poolt välja toodud NIMA võimeline hindama piltide taset juba oluliselt täpsemalt ja saab hakkama ka eri tüüpi fotodega.

NIMA (neuraalne pildihindamisprogramm e ingl keeles neural image assessment) mudel kasutab veelgi täpsemalt Google’i varasemalt välja töödeldud CNN’i, et treenida programmi ennustama, missugused pildid tüüpilist inimest tehnilise taseme ja esteetilise meeldivusega köidavad. 

Peale ennustamisvõime suudab programm pakkuda pildile skoori 1-10ni. Selle saavutamiseks toetub NIMA uusimale süva-objekti tuvastamise võrgustikule ja kasutab seda objektide tüüpkategooriate mõistmiseks. Idee poolest saab NIMAt juba praegu kasutada piltide usaldusväärseks hindamiseks, mis on inimtajuga märkimisväärselt sarnase tasemega. Potentsiaalselt on NIMA seega kasulik tööriist intensiivseteks ja subjektiivseteks ülesanneteks, näiteks automatiseeritud pilditöötluseks ja pildikvaliteedi optimeerimiseks, et kasutajat paremini kaasata.

NIMA meeskonna sõnutsi on testides kujutiste hidamine esteetiliste omaduste järgi olnud  samaväärne inimkohtunike hinnangutega. Veel enamgi, kuna tehnoloogia on alles oma lapsekingades, tõotab edasine testimine ja arendus mudeli veel kõrgemale tasemele viia. Süsteemide arenedes on tulevikuprogrammides tänu automatiseeritud väljapraakimisele võimalik, et fotograaf hakkab pildistamishetkel tagasisidet saama või pildi töötleja programmi poolt nõuandeid, kuidas saavutada kõige optimaalsem variant.

Arendusel saab silma peal hoida Google’i arendusblogis. https://research.googleblog.com/

Allikas: Digital Photography Review