Uudised

Euroopa Liidu kohus keelab fotode ilma loata kasutamise

16 august 2018

Kohtu sõnul ei saa enam internetis avaldada pilte, mis on mujal veebis vabalt kättesaadavad, vaid iga pildi postitamise jaoks tuleb küsida uus luba. Muuhulgas ei vastuta foto kopeerimise ja autoriõiguste järgimise eest fotograaf.

"Fotode postitamine, mis oli autori nõusolekul vabalt kättesaadav mõnel teisel veebisaidil, nõuab autorilt uut luba," kirjutab Euroopa Liidu Kohus. "[...] kolmanda osapoole töö kasutamist ilma sellise eelneva nõusolekuta tuleb lugeda selle töö autorikaitse rikkumiseks," jätkab kohus.

Näiteks oli viimane Euroopa Liidu kohtu juhtum seotud keskkooliõpilasega, kes laadis foto alla reisi veebisaidilt ja kasutas seda kooli ettekandes. Sama pilt avaldati ka kooli veebisaidil.

Fotograaf Dirk Renckhoffi avastas foto loata kasutamise ja kaebas kooli kohtusse sooviga saada kahjutasu 400 eurot.  "Härra Renckhoff väidab, et andis õiguse kasutada pilti ainult reisi veebisaidil ja et foto postitamine kooli veebisaidile on tema autoriõiguse rikkumine." Euroopa Liidu kohus otsustas Renckhoffi kasuks.

Euroopa Liidu Kohtu ülesandeks on tagada, et Euroopa Liidu aluslepingute tõlgendamisel ja kohaldamisel austatakse õigust ja seda kohaldatakse/tõlgendatakse ühetaoliselt kõikides liikmesriikides.

 

Enriika Vunk

Allikas: petapixel.com